جداول

لورم ایپسوم یا طرح‌نما که متنی آزمایشی و بی‌معنی در صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک میباشد.

استارتر

ماهانه

تومان11

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

5 حساب ایمیل

70MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

وبلاگی

ماهانه

تومان17

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

10 حساب ایمیل

100MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

ماهانه

تومان55

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل فتوشاپ لایه باز

حساب ایمیل نامحدود

ترافیک ماهانه نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

تجاری

ماهانه

تومان32

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

20 حساب ایمیل

500MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

استارتر

ماهانه

تومان11

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

5 حساب ایمیل

70MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

ماهانه

تومان55

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل فتوشاپ لایه باز

حساب ایمیل نامحدود

ترافیک ماهانه نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

تجاری

ماهانه

تومان32

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

20 حساب ایمیل

500MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

استارتر

ماهانه

تومان11

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

5 حساب ایمیل

70MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

ماهانه

تومان55

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل فتوشاپ لایه باز

حساب ایمیل نامحدود

ترافیک ماهانه نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

ماهانه

تومان55

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل فتوشاپ لایه باز

حساب ایمیل نامحدود

ترافیک ماهانه نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

استارتر

ماهانه

تومان11

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

5 حساب ایمیل

70MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

وبلاگی

ماهانه

تومان17

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

10 حساب ایمیل

100MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

ماهانه

تومان55

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل فتوشاپ لایه باز

حساب ایمیل نامحدود

ترافیک ماهانه نامحدود

پشتیبانی 24 ساعته

تجاری

ماهانه

تومان32

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

20 حساب ایمیل

500MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

وبلاگی

ماهانه

تومان17

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

10 حساب ایمیل

100MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته

استارتر

ماهانه

تومان11

بروزرسانی قالب

بک آپ منظم

فایل لایه باز فتوشاپ

5 حساب ایمیل

70MB ترافیک ماهانه

پشتیبانی 24 ساعته